Archive by Author

Afsluitende inloopavond WERK& Ulrum

Zo’n dertig bewoners van d’ Olle kern zijn woensdagavond 23 maart afgekomen op de inloopavond WERK& Ulrum. De avond was in consistorie Irene en werd georganiseerd door dorpsbewoners in samenwerking met Tim Willems-Kruize (Stichting Libau, projectleider) en Annet Ritsema (Specht architecten). De inloopavond vormt het sluitstuk van ruim een half jaar werk. Met bewoners uit […]

Continue Reading

Werkboek d’ Olle kern is af!

                  Samen met een enthousiaste groep Ulrumers is het ‘Werkboek d’ Olle kern’ gemaakt om de historische kern nog aantrekkelijker te maken om in te wonen en recreëren. Het werkboek bestaat uit tips voor pandeigenaren om hun pand op te knappen en uit handvatten om d’ Olle […]

Continue Reading

WERK& Ulrum, werkgroep 5

Op dinsdag 18 oktober heeft de werkgroep WERK& Ulrum vergaderd. Onderwerp van gesprek was de opzet voor het werkboek dat een aantal enthousiaste dorpsbewoners onder leiding van Tim Willems-Kruize van Libau en Annet Ritsema van Specht architecten maken.                     Het werkboek wordt opgesteld voor de Olle […]

Continue Reading

Typisch Ulrum!

Van januari tot en met juli 2016 zijn aan de hand van verhalen van kinderen, jongeren, ouders van gezinnen en actieve ouderen panden en plekken die typisch zijn voor Ulrum in beeld gebracht. De resultaten zijn gebundeld in het boekje ‘typisch Ulrum!’ Dit boekje schetst de identiteit van het hedendaagse Ulrum en laat zien dat […]

Continue Reading

Aantrekkelijk en fijn leven in de Oude kern

Met een leuke groep dorpsbewoners zijn we dinsdag 13 september 2016 gestart met stap 2 van WERK& Ulrum. In deze tweede stap richten we ons op de Olle kern die bestaat uit de bebouwing op de twee wierden, de Noorderstraat en het buurtje rondom Louten. Deze stap staat onder leiding van Annet Ritsema van bureau […]

Continue Reading

typisch Ulrum!

Op 21 juli jongstleden zijn in de werkgroep de resultaten van stap 1 van WERK& Ulrum doorgesproken. Het was een leuke bijeenkomst met een levendige discussie waarin werd aangegeven dat we de identiteit van Ulrum – die we hebben opgehaald uit verhalen van dorpsbewoners van jong tot oud – goed hebben getroffen. Daarnaast wordt de […]

Continue Reading

Maquette “Us Dörp”

De kinderen van groep 7 en 8 van de H. de Cock school hebben in het kader van WERK& Ulrum een maquette gemaakt van hun Ulrum. Deze maquette is het resultaat van een korte lessenreeks, waarin de leefomgeving van de kinderen centraal heeft gestaan. De kinderen hebben nagedacht over de architectuur van de gebouwen in […]

Continue Reading

Het zwembad van Ulrum

In het kader van WERK& Ulrum druppelen nog steeds door dorpsbewoners ingezonden verhalen binnen over bijzondere plekken en panden. Zo ontvingen wij via de heer P. Van den Burg recentelijk een verhaal over het zwembad van Ulrum. In de periode 1933-34 werd er een openluchtzwembad aangelegd langs het Hunsingokanaal. De stuwende kracht achter dit initiatief […]

Continue Reading

“Ik weet het niet, ik vind het gewoon mooi”

In het kader van het project WERK& Ulrum, waarin we samen met de dorpsbewoners de bijzondere panden en plekken in beeld brengen, hebben Bartele van der Meer (student Rijksuniversiteit Groningen, Lienke Willems-Kruize (architecte) en Tim Willems-Kruize (stedenbouwkundige) de kinderen van de Hendrik de Cockschool les gegeven. Deze eerste les stond in het teken van ‘architectuur’ […]

Continue Reading

Eerste werkgroep WERK& Ulrum

Afgelopen maandag, 25 januari 2016, is de werkgroep WERK& Ulrum voor de eerste keer bij elkaar geweest in het informatiecentrum in Ulrum. In een bont gezelschap vanuit het dorp, DEEL& Ulrum, Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Hanzehogeschool Academie van Bouwkunst, Dearhunter, Kadaster en Stichting Libau hebben we na een korte kennismaking met elkaar de doelen […]

Continue Reading