uitnodiging: Wij DEEL&

In gemeente De Marne in Groningen gaat een bijzonder project van start: DEEL& Ulrum. Dit project wordt gedragen en geleid door de bevolking van Ulrum, maar er is ook een essentiële rol weggelegd voor gasten. Hier nodigen we u van harte voor uit!

Wij zijn op zoek naar enthousiaste gasten voor DEEL& Ulrum. Doeners, denkers en deskundigen.

Wat is DEEL& Ulrum?
Ulrum is een mooi gelegen dorp vlakbij het prachtige Lauwersmeergebied. Ulrum  is ook een dorp waar voorzieningen verdwijnen; waar demografische veranderingen duidelijk voelbaar en ook zichtbaar zijn. De komende twee jaar gaan de bewoners van Ulrum zelf aan de slag om van Ulrum een toekomstbestendig dorp te maken.  De bewoners en ondernemers kijken samen met de woningstichting, de gemeente en vele andere partijen, geïnteresseerden en deskundigen, naar de mogelijkheden die dit voor De Marne biedt. Nu dus eens niet door van buitenaf naar de leefomgeving te kijken; maar van binnenuit; door samen aan het dorp te werken en in het dorp aan de slag te gaan met de mensen die daar wonen, werken en leven.

Ondersteund door een bont gezelschap van deskundigen, professionals en ervaringsdeskundigen, onderzoeken we waar de krachten en de mogelijkheden liggen. En we gaan  met concrete panden en locaties aan de slag met gezamenlijk geformuleerde doelen:
• functieverandering;
• opplussen;
• ruilverkaveling.

Al doende ontwikkelen we een aanpak; we bekijken ter plekke waar de kansen liggen. Een unieke mogelijkheid om te kijken hoe in Ulrum, en daarmee ook andere dorpen, op lokaal niveau, een prettige, leefbare omgeving kunnen houden en creëren. Het project gaat uit van de krachten van Ulrum, speelt in op bij de regio passende kansen en zoekt daarnaast naar de verbinding en synergie met partijen en programma’s binnen en buiten Groningen.

Gasten
Een essentieel onderdeel van DEEL& Ulrum zijn de gasten. Gasten kunnen ervaren hoe het is om in Ulrum te wonen en kunnen op diverse locaties in Ulrum aan de slag gaan. Nieuwe ideeën of inbreng van een professional of ervaringsdeskundige gecombineerd met de visie van lokale bewoners en ondernemers tillen Ulrum naar een hoger plan en maken het dorp toekomstbestendig. Gasten kunnen Ulrum op vele manieren ondersteunen. We nodigen professionals en ervaringsdeskundigen uit met ervaring in, bijvoorbeeld, de volgende vakgebieden:
• demografische ontwikkeling;
• cultuur;
• ontwerp;
• leefbaarheid;
• duurzaamheid wonen; • recreatie.

Verblijf in Ulrum
Gasten verblijven een week of langer (afhankelijk van hun project) in een van de projectpanden zoals Pand Luth aan de Noorderstraat 11-15. Dat pand heeft een appartement dat volledig is ingericht voor een verblijf, maar ook voor werk en experiment. Er is een internetverbinding, slaapgelegenheid en alles wat voor een verblijf in Ulrum nodig is (potten, pannen, etcetera).

Daarnaast is er in Pand Luth een werkruimte en een grote winkelruimte met etalage. Daar hebben gasten de gelegenheid om het experiment aan te gaan en nieuwe gebruiksmogelijkheden voor het pand uit te proberen en/of te ontdekken.

Aanmelden voor DEEL& Ulrum
Aanmelden (of meer informatie opvragen over het project) kan via info@deelnulrum.nl. Wij nemen dan snel contact op. Petra de Braal, projectleider van DEEL& Ulrum is tevens te bereiken via 06-15340211.

Tags:

Er zijn nog geen reacties.

Plaats een reactie!