Studenten van Saxion Hogeschool aan de slag voor DEEL& Ulrum

Het lectoraat Governance van het Kenniscentrum Leefomgeving van Saxion is in contact gekomen met DEEL&Ulrum en gaat een bijdrage leveren aan het project. Ze gaan zich buigen over de kwestie zorg in Ulrum. Het lectoraat heeft eerder (vanaf 2008) een actieve rol gespeeld bij de voorbereiding en de uitvoering van het project Duurzaam Dorp Overijssel en Elly Straatman die aan het lectoraat verbonden is, bezocht Ulrum eerder dit jaar.

De studenten werken mee aan de gereedschapskist die Ulrum ontwikkelt rondom de thema’s opplussen en duurzaamheid. De opdracht van studenten wordt om vanuit de literatuur en de praktijk ideeën aan te reiken over mogelijke rollen en functies van de ‘Dörpszörger’ en deze zo concreet mogelijk uit te werken voor UIrum. Een van de uitgangspunten daarbij is de ‘Buurtvrouw’. De studenten kijken of deze praktijkcasus interessant is voor Ulrum en voor de rol van de ‘Dorpszörger’. Daarnaast bestuderen ze andere praktijkcasussen en als ze interessant lijken voor Ulrum vertalen ze deze naar de situatie rond zorg in Ulrum. Daarbij besteden ze ook aandacht aan de financiering, regelgeving en uitvoering.

Vijf studenten hebben gekozen voor deze opdracht. Ze zijn 1 september enthousiast aan de slag gegaan. Het zijn: Thijs Tas, Muslum Dogan, Merel Tolkamp, Iris Kiers en Bastiaan van het Reve.

Tags: , ,

Er zijn nog geen reacties.

Plaats een reactie!