‘Terpen- en Wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’ komt naar Ulrum

In het project ‘Terpen- en Wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’ wordt onderzoek (landschap, archeologie, recreatie en dorpenaanpak) gedaan naar zes terpen- en wierdendorpen in Friesland en Groningen. Dit onderzoek dient als een essentiële basis voor concrete acties die in de dorpen worden ondernomen om ze op de kaart te zetten. Ulrum is één van de pilotdorpen die onderzocht worden en waar dus ook vanuit dit oogpunt acties ondernomen gaan worden. Tijdens eenbijenkomst op 29 januari wordt daar een aftrap voor gegeven.

onderzoek
Wat maakt het verhaal van Ulrum nu eigenlijk uniek? Samen met de inwoners van Ulrum gaat Projectgroep ‘Terpen- en Wierdenland’ onderzoeken wat Ulrum anders maakt dan de overige terp- en wierdedorpen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Kenniscentrum Landschap en het Terpencentrum, beide onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen. Landschapsbeheer Groningen heeft de taak om samen met jullie een uitvoeringsplan te maken en daarna de uitvoering van dit plan te begeleiden.

doelen
Het uiteindelijke doel van het project ‘Terpen- en Wierdenland’ is drieledig.

  • Het eerste doel  is meer te weten te komen over het ontstaan en de ontwikkeling van de wierdedorpen in de kustzone van Friesland en Groningen.
  • Het tweede doel is deze geschiedenis een plek te geven in het huidige dorp. Hoe dat er concreet komt uit te zien ligt nog niet vast. Het verschilt per dorp en hangt voor een belangrijk deel af van de wensen van de dorpsbewoners zelf.
  • Het laatste doel is om het verhaal van de wierdedorpen te vertellen aan een breder publiek zoals toeristen en andere geïnteresseerden. Met dit project wordt het unieke werelderfgoed van het Waddenzeegebied beter en helderder op de kaart gezet. Alle dorpen van het project, en dus ook Ulrum, maken hier een essentieel onderdeel van uit. Om dit verhaal te vertellen, wordt gewerkt aan een langtermijn programmering rond contentmarketing waarin dit thema wordt uitgewerkt.

betrokken bewoners
Eind 2014 zijn er al enkele overleggen geweest tussen Landschapsbeheer Groningen en de dagelijkse leiding van ‘Project 2034’ en DEEL& Ulrum. In Ulrum zijn al veel initiatieven waarop het project ‘Terpen en Wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’ kan aansluiten.

Het is niet meer dan logisch dat samen wordt opgetrokken. Hierbij valt te denken aan het opknappen van het Asingapark, het terrein van Asingahof, het verhaal van de dubbele wierde en realisatie van wandel- en fietspaden.

eigen inbreng welkom
Voor het landschappelijke en archeologische onderzoek zoekt project ‘Terpen- en Wierdenland’ naar uw hulp en kennis. Heeft u specifieke kennis of verhalen over Ulrum, wilt u graag meehelpen met archeologisch onderzoek of heeft u ideeën voor onderwerpen die onderzocht moeten worden? Meld dit dan bij het projectteam! Zodra een deel van de onderzoeksresultaten en mogelijke maatregelen bekend zijn, wordt een informatieavond belegd voor alle inwoners van Ulrum om een en ander te presenteren.

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Petra de Braal (info@deelnulrum.nl) of Geert Schoemakers (Landschapsbeheer Groningen, g.schoemakers@landschapsbeheergroningen.nl of tel: 050 – 5345199) en houd de websites, ‘de Ollerommer’ en brievenbus in de gaten voor meer info.

startbijeenkomst voor geïnteresseerden
donderdag 29 januari, 15 uur – infocentrum Ulrum

Tags: , , , , , ,

Er zijn nog geen reacties.

Plaats een reactie!