Droomsessie gaat DörpsZörg Ulrum mee vormgeven

Het afgelopen voorjaar werd binnen de Stichting Ulrum 2034 de werkgroep DörpsZörg opgericht. De transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving vraagt om een aanpak. In Ulrum wacht menniet lijdzaam af en wil men de zorg slimmer gaan organiseren en daardoor de zelfredzaamheid vergroten. Met het verdwijnen van vele voorzieningen wordt het voor de steeds ouder wordende inwoners van het dorp steeds moeilijker zich zelfstandig te redden en dus zelfstandig te blijven wonen. De werkgroep wil er voor jong en oud zijn op gebied  van Welzijn vanuit het aloude principe Noaberschap. Burenhulp in een modern jasje.

dorpszorgDe werkgroep heeft inmiddels een twintigtal vrijwilligers bereid gevonden om hier een bijdrage aan te leveren. De voorzitter van de werkgroep, Hans van der Heide kon 15 vrijwilligers verwelkomen. Over hoe die DörpsZörg vorm moet krijgen werd onlangs in Expoor nagedacht middels een droomsessie o.l.v. deskundigen op dit gebied, Diet Hensums (KAW) en Nienke Vellema van Groninger Dorpen. Er werd teruggegaan in de tijd. Wat is er allemaal veranderd in twintig jaar. Wat verloor het dorp, wat is er daardoor in het dagelijkse dorpsleven allemaal veranderd. Hoe is de zorg in vergelijking met vroeger. Hoewel het lijstje met wat het dorp in de afgelopen jaren aan middenstand verloor wel erg lang werd, waren er ook voldoende positieve zaken op te noemen. Vanuit die positieve grondhouding gingen de deelnemers dromen over hoe het er in 2034 uit moest gaan zien. Wat zijn de droomwensen. Voor sommigen was dromen over 2034 een wel wat ver van hun bed show. Dhr. Bosgra, ook vrijwilliger is inmiddels 82 en is dus dan de 100 gepasseerd. Maar de insteek van de opdracht was duidelijk. Dromen over wat Ulrum wenst voor ‘morgen’. De zorg voor de medebewoners leeft in Ulrum zeker. Er werd verder aan de hand van een aantal concrete situaties gesproken over hoe je dit via de DörpsZörg aan kunt pakken.

Het streven is erop gericht de dorpszorg wijkgericht op te zetten. Het gaat om signaleren, informeren, ondersteunen en verbinden. Daarbij is de doelstelling om de zelfredzaamheid, onderlinge hulp en saamhorigheid te vergroten. Hiermee dan weer een naadloze aansluiting te krijgen van informele naar formele zorg.  De eerste uitkomsten van de droomsessie werden in een verslag (uitkomsten droomsessie 25 november) vastgelegd en worden gebruikt voor een tweede sessie die in januari plaatsvindt. Uiteindelijk zal dit resulteren in een werkplan/ visie om van uit die neergelegde dorpswensen in overleg te kunnen met de formele zorg die ook zeker een plaats moet krijgen binnen het ontmoetingspunt.

Het Ontmoetingspunt, van waaruit dit georganiseerd gaat worden is het onlangs aangekochte pand aan de Kerkstraat in het Marnedorp met de Werk-Leefbaarheid en Energie (WLE) gelden. Hiervoor is inmiddels een bouw- en beheercommissie opgericht. Er zal gewerkt gaan worden aan een bouw en verbouwplan om uiteindelijk aan verschillende doelgroepen onderdak te kunnen bieden. Op dit moment is het ontmoetingspunt nog aan de Borgstee gesitueerd. Een mooie tijdelijke oplossing omdat het onlangs afgebroken zorgcentrum Asingahof aanvankelijk daarvoor een plaats bood. Een zinvolle avond die in januari 2014 een vervolg krijgt.

Tags: , , , , , , , , , ,

Er zijn nog geen reacties.

Plaats een reactie!