Even voorstellen: Bas Breman

Bas BremanIn het weekend van 24 t/m 27 januari is Bas Breman te gast in Pand Luth.

Wie ben je?
Ik ben Bas Breman. Woonachtig en werkzaam in Wageningen. Getrouwd en vader van 3 jonge kinderen.

Wat doe je?
Ik werk bij Alterra Wageningen UR en doe daar onder andere onderzoek naar krimp en burgerinitiatieven. Een jaar of 10 geleden ben ik voor het eerst met het onderwerp van ‘krimp’ in aanraking gekomen. Toen nog in Portugal waar ik werkzaam was aan de Universiteit van Évora en onderzoek deed naar de leegloop van het platteland. De laatste 5 jaar ben ik ook in Nederland met het onderwerp bezig.
Met deze kennis en ervaring van de afgelopen jaren probeer ik mee te denken over de ontwikkelingen op dit onderwerp in Nederland en kijk ik soms ook mee over de schouder van (burger)initiatieven in Nederland of houd ik deze een spiegel voor. Dat kan ik oa. doen met projecten en co-financiering via de wetenschapswinkel van Wageningen UR. Deze wetenschapswinkel mobiliseert onder andere de inzet van studenten en onderzoekers om maatschappelijke organisaties met kennis en onderzoek te kunnen ondersteunen. Recentelijk heb ik dat (met collega’s) bv. gedaan bij het initiatief van SintJan Kloosterburen.

Wat kom je in Ulrum doen/wat kun je voor Ulrum betekenen?
Mogelijk dat we een dergelijk project ook kunnen organiseren in Ulrum. Daarover ben ik ook met Petra in gesprek. Het rapport over Kloosterburen is te vinden via: http://www.wageningenur.nl/nl/show/Kloosterburen-geeft-geen-krimp.htm

Het verblijf in Ulrum van komend weekend geeft mij een goede kans om alvast een wat beter beeld te krijgen van wat daar speelt en om ook de mogelijkheid van een gezamenlijk project beter in te kunnen schatten. Bovendien kan ik door daar rond te lopen en wat gesprekken te voeren ook alvast wat reflecteren op wat er speelt en daar misschien ook al wat over schrijven.

Onlangs heb ik nog een stukje geschreven op de site van Ruimtevolk over verschillende initiatieven in het Noorden van het land.

Mocht je meer informatie willen hebben dan kun je die ook via deze link vinden: http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/list?author=1021472&wq_inf_heading=Publications%20of%20ir.%20BC%20Breman

Daarnaast is er veel over krimp van de laatste jaren is terug te vinden via deze link: http://edepot.wur.nl/214584

Tags: , , , ,

Er zijn nog geen reacties.

Plaats een reactie!