OPGAVE 1: Functieverandering

Ulrum heeft te maken met leegstand en verdwijnende voorzieningen, onder andere doordat gemeente De Marne winkelvoorzieningen in Leens concentreert. Er moet naar nieuwe oplossingen worden gezocht. De oude dorpskern van Ulrum, met name de Noorderstraat, kan aantrekkelijk zijn voor kleine of andere soorten ondernemers en kleinschalige bedrijven.

Nieuwe functies
Om de gebouwen nieuwe functies te geven en andere gebruikersmogelijkheden te onderzoeken gaan we samen op zoek naar nieuwe initiatieven zodat de leegstaande gebouwen weer gebruikt kunnen worden.

Panden
Een aantal (gezichtsbepalende) panden in Ulrum vragen extra aandacht. Voor de aanpak van deze panden wordt een programma opgesteld. Inmiddels zijn de eerste twee panden geselecteerd. Pand Luth (Noorderstraat 11 – 15) en Kerkstraat 12. In Pand Luth wordt tevens overnacht. In 2014 beginnen we hier met kleinschalige experimenten, onderzoek en ontmoeting. Er wordt hierbij een aanpak per pand gemaakt, maar tegelijk een plan om de aanpak van enkele panden samen aan te pakken. Vanuit een relatief klein experiment wordt gekeken naar een grotere aanpak.

FUNCTIEVERANDERING

Eindbeeld: diverse panden in de oude kern (m.n Noorderstraat) zijn duurzaam in gebruik.

Tags:

Er zijn nog geen reacties.

Plaats een reactie!