afbraak en herbouw noorderstraat 35 en 37 voor verbetering woonkwaliteit

Samenwerking tussen stichting ulrum 2034 Woningstichting Wierden & Borgen en gemeente De Marne maakt het mogelijk om aan de doorgaande route in ulrum twee panden noorderstraat 35 en 37 te vervangen door levensloopbestendige huurwoningen. Dit om te zorgen dat het dorpscentrum mooier en beter bewoonbaar wordt en blijft. Dit gebeurt in het kader van het ‘opplussen’ van het dorp, een van de onderdelen van deel& ulrum.

noorderstraatwat gaat er waarom gebeuren aan de Noorderstraat?
Noorderstraat 35 is sterk verouderd en draagt nu niet bij aan het aanzicht van de kern van het dorp. De woning zit vast aan nummer 37 en er zijn twee verschillende eigenaren. Tegelijk hebben de bewoners van Noorderstraat 37 sterk de behoefte aan het aanpassen van de woning. Omdat ze vast zitten aan nummer 35, zijn er weinig mogelijkheden.

Zowel Noorderstraat 35 als 37 worden gesloopt en Woningstichting Wierden en Borgen bouwt hier twee huurwoningen voor in de plaats. Dit past in de plannen van de gemeente en de woningstichting over het aantal woningen in Ulrum. Omdat de woningen aan een doorgaande route liggen, is het daarbij ook essentieel dat ze een mooi zicht opleveren.

uniek project
Het feit dat verschillende partijen met dit project de schouders onder Ulrum zetten, maakt het extra bijzonder. Zowel Stichting Ulrum 2034 als Woningstichting Wierden en Borgen en gemeente De Marne zijn betrokken. Dat ze het gezamenlijk belang van dit project inzien en er samen in investeren voegt ook een extra dimensie toe aan het geheel. Zo heeft Stichting Ulrum 2034 grond aangekocht aan de Spoorstraat van Woningstichting Wierden en Borgen, waardoor er geld vrij is gekomen om dit unieke project te realiseren.

resultaat
Het project levert veel op en heeft veel gevolgen. Bijvoorbeeld:
• het levert een bijdrage aan de leefbaarheid van Ulrum
• particulieren met een woonprobleem worden geholpen
• het aanzicht van het centrum van Ulrum gaat erop vooruit
• kwalitatieve krimp wordt aangepakt

aanpak van de kern met levensloopbestendige woningen
Na gesprekken en inbreng uit heel Ulrum is er een ruimtelijke visie op het dorp ontwikkeld waarmee leefbaarheid wordt vergroot. Uit de visie bleek: Ulrum vindt het belangrijk om in de kern te investeren en om levensloopbestendige woningen te hebben. Door te zorgen voor een leefbare kern waar voorzieningen op loopafstand zijn, wordt het gehele dorp toekomstbestendiger en leefbaarder, ook in de toekomst. De aanpak van Noorderstraat 35 en 37 sluit hierbij goed aan. Krimp wordt hiermee kwalitatief aangepakt en de bouw van de woningen is tegelijk een experiment in aankopen en verhuren van particuliere woningen. Nieuwe toepassingen en inzichten kunnen hier worden gebruikt.

hoe gaat het project verlopen?
De bewoners van Noorderstraat 37 zijn per maart 2016 vertrokken en ze komen na de oplevering weer terug naar hun vertrouwde adres, maar dan als huurders van een woning van Woningstichting Wierden en Borgen. Noorderstraat 35 is voor nieuwe bewoners. De sloop gaat nog voor de zomer van start. Naar verwachting zijn de woningen begin volgend jaar gereed. Wie in aanmerking wil komen voor de nieuwe huurwoning aan de Noorderstraat, kan zich bij Wierden en Borgen inschrijven. Degene met de langste inschrijftijd, krijgt de woning aangeboden.

Naast de bouw van deze nieuwe woningen pakt Wierden en Borgen ook bestaande woningen aan. In totaal worden 90 woningen van de Woningstichting in de kern van Ulrum aangepakt.

opplussen
Ulrumse woningen worden samen met particuliere woningbezitters, lokale ondernemers en met woningstichting Wierden en Borgen toekomstbestendig gemaakt. Lokale wensen en partijen zijn daarbij het uitgangspunt. Er wordt onderzocht hoe en waar (woon)ruimte aangepast aangeboden kan worden, zodat bewoners prettig oud kunnen worden in het dorp. Bij dit proces hoort uiteraard een gedegen ruimtelijke visie op het dorp. Deze is inmiddels afgerond en vormt ook de basis voor de plannen met Noorderstraat 35 en 37.

Tags: , , ,

2 Responses to “afbraak en herbouw noorderstraat 35 en 37 voor verbetering woonkwaliteit”

 1. Remco
  mei 24, 2016 at 4:28 pm #

  Maar hoe gaan de nieuwe woningen er uit zien? Is er in ieder geval een ‘zoiets, ongeveer’ idee?

  • Deel& Ulrum
   mei 26, 2016 at 5:23 am #

   Dat is er zeker en daar wordt momenteel hard aan gewerkt door de Woningstichting. We hopen dat hier ook te delen zodra het definitief is.

Plaats een reactie!