Typisch Ulrum!

cover-typisch-ulrumVan januari tot en met juli 2016 zijn aan de hand van verhalen van kinderen, jongeren, ouders van gezinnen en actieve ouderen panden en plekken die typisch zijn voor Ulrum in beeld gebracht. De resultaten zijn gebundeld in het boekje ‘typisch Ulrum!’ Dit boekje schetst de identiteit van het hedendaagse Ulrum en laat zien dat het dorp beschikt over vele kwaliteiten. Of zoals  één van de dorpsbewoners het krachtig samenvatte: “kijk eens wat een mooi dorp we hier eigenlijk hebben!”.

Wij hopen dat de verhalen uit ‘typisch Ulrum!’ bijdragen aan de bewustwording dat het huidige Ulrum een dorp is dat de moeite waard is. Daarnaast is het boekje een uitnodiging aan alle dorpsbewoners om met initiatieven de beschreven dorpsidentiteit door te ontwikkelen en zo een nieuwe reeks verhalen aan Ulrum toe te voegen zodat het dorp mooi en leefbaar blijft. Geïnteresseerd in het boekje? Haal dan vanaf medio maart in het infocentrum een gratis exemplaar op bekijk het boekje online.

Momenteel zijn wij bezig met deel 2 van typisch Ulrum! In dit deel zoomen we in om de Oude kern en maken we samen met een aantal enthousiaste dorpsbewoners en Specht Architecten een werkboek met praktische tips om dit gebied nog aantrekkelijker te maken om te leven en recreëren. Naar verwachting is dit werkboek januari 2017 afgerond.

Typisch Ulrum! is een onderdeel van het project WERK& Ulrum en is tot stand gekomen in een samenwerking van dorpsbewoners met professionals van stichting Libau, Rijksuniversiteit Groningen, en de Hanzehogeschool. Het project is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, Provincie Groningen en de gemeente De Marne.

Tags: , , , , , ,

Er zijn nog geen reacties.

Plaats een reactie!