OPGAVE 2: Opplussen

Opplussen: duurzame opwaardering van particuliere woningen en een ander aanbod aan sociale woningen is een belangrijk aandachtspunt. Delen van de woningvoorraad zijn verouderd en passen niet meer bij de wooneisen van nu. Nieuwe woongeneraties hebben nieuwe wensen. Verder is  de woningvoorraad niet aangepast aan de vergrijzende bevolking.

Ulrumse woningen worden samen met particuliere woningbezitters, lokale ondernemers en met woningstichting Wierden en Borgen toekomstbestendig gemaakt. Lokale wensen en partijen zijn daarbij het uitgangspunt. Er wordt onderzocht hoe en waar (woon)ruimte geboden kan worden om prettig oud te worden in het dorp. Bij dit proces hoort uiteraard een gedegen ruimtelijke visie op het dorp.

OPPLUSSEN

Het eerste pand dat wordt opgeplust, is Kerkstraat 12 dat duurzaam wordt gemaakt door Jan Fokkens.
Eindbeeld: particuliere en corporatie woningen zijn opgeplust.

Tags:

Er zijn nog geen reacties.

Plaats een reactie!