OPGAVE 3: Ruilverkaveling

Ruilverkaveling kan worden toegepast op sterk verouderde particuliere woningen die niet voldoen aan de huidige eisen. Het is niet realistisch te verwachten dat alle panden kunnen worden opgeplust.

Ruilconstructie
In de praktijk komt het voor dat woningstichting Wierden en Borgen een woning sloopt terwijl er particuliere woningen van mindere kwaliteit te koop staan. We gaan onderzoeken of een ruilconstructie mogelijk is. De woningen met onvoldoende kwaliteit worden gesloopt en daarvoor in de plaats kunnen op een duurzame wijze (corporatie)woningen worden ontwikkeld die passen bij de huidige tijd.

RUILVERKAVELING

Eindbeeld: enkele panden (particuliere woningen en eventueel ook andere gebouwen zoals winkelpanden) zijn van particulier bezit huurpanden geworden of zijn na wijziging van hun bestemming eigendom van een andere particulier geworden.

Tags:

Er zijn nog geen reacties.

Plaats een reactie!