de opgaves van DEEL& Ulrum

Er wordt binnen DEEL& Ulrum gewerkt aan concrete opgaves op drie gebieden: functieverandering, opplussen en ruilverkaveling.

functieverandering
Ulrum heeft te maken met leegstand en verdwijnende voorzieningen. Er wordt naar nieuwe oplossingen gezocht. De oude dorpskern van Ulrum, met name de Noorderstraat, kan aantrekkelijk zijn voor kleine of andere soorten ondernemers en kleinschalige bedrijven.
lees meer

opplussen
Duurzame opwaardering van particuliere woningen en een ander aanbod aan sociale woningen. Ulrumse woningen worden samen met particuliere woningbezitters, lokale ondernemers en met woningstichting Wierden en Borgen toekomstbestendig gemaakt.
lees meer

ruilverkaveling
Er wordt onderzocht of er ruilconstructies mogelijk zijn waarbij woningen met onvoldoende kwaliteit worden gesloopt. Daarvoor in de plaats kunnen op een duurzame wijze (corporatie)woningen worden ontwikkeld die passen bij de huidige tijd.
lees meer

Tags: , , , ,

Er zijn nog geen reacties.

Plaats een reactie!