ruimtelijke visie

Wat moet er in Ulrum worden opgepakt? Hoe gaat Ulrum er op de (middel)lange termijn uitzien? Hiervoor wil het dorp nu en in de toekomst  afgewogen, verantwoorde en gerichte keuzes gemaakt kunnen maken. Het gaat hierbij niet alleen om locaties voor de opgaves Functieverandering,  Opplussen en Ruilverkaveling, maar ook om de lopende plannen en ideeën en  potentiële mogelijkheden. Het gaat om een ruimtelijke visie die perspectief biedt voor de gehele ontwikkeling van Ulrum in de toekomst.

samen kwaliteiten en kansen in kaart brengen
Samen met bewoners en ondernemers tekenen en verbeelden we het verhaal van het dorp en kijken we wat er nodig is om karakteristieke elementen en structuren op een verantwoorde en duurzame manier te herstellen en/of te beheren, zodat het verhaal van het wierdedorp ook visueel beter beleefbaar wordt. Met de huidige aanpak willen we vooral samenhang in de plannen aanbrengen en visueel in beeld brengen waar de kwaliteiten en de kansen op dit moment liggen.

Daarbij worden, in overleg met de betrokken partijen, zoveel mogelijk relevante aspecten meegenomen, zoals de landschappelijke, cultuurhistorische en stedenbouwkundige kwaliteiten en knelpunten, inclusief de mogelijkheden voor versterking van de leefbaarheid en de ontwikkelingen in de andere thema’s.

ruimtelijke visie

 

 

 

eindbeeld
Eindbeeld: minstens drie scenario’s zijn samen met bewoners ontwikkeld en worden schetsmatig gepresenteerd aan alle betrokken partijen.

resultaat
De resultaten van de inventarisatie door bewoners, gasten en betrokken partijen wordt uitgewerkt tot enkele concept-schetsplannen. Samen met de bewoners worden schetsen gemaakt van de gewenste en mogelijke maatregelen. We maken bijvoorbeeld een kwaliteitskaart, een kansenkaart en een kaart met alle lopende projecten en plannen. Deze schetsen kunnen in een volgende fase verder worden uitgewerkt om vervolgens te worden uitgevoerd.

Tags: ,

Er zijn nog geen reacties.

Plaats een reactie!