even voorstellen: Sander Magielsen

Sander Magielsen is begin juni te gast in Ulrum. In dit interviewtje stelt hij zich voor.

Sander MagielsenWie ben je?
Ik ben Sander Magielsen en woon in Oosterhout (Noord-Brabant). 34 jaar geleden ben ik daar geboren en na mijn studie ben ik er weer gaan wonen. Het Bourgondische zit diep in mij geworteld, maar ook het betrokkene. Ik ben actief bij een lokale politieke partij en ook als vrijwilliger bij de lokale omroep.

Wat doe je?
Ik ben werkzaam als planoloog bij de gemeente Oss waar ik me vooral bezig houd met het landelijk gebied: het buitengebied en de kleine kernen. De gemeente Oss bestaat naast de stad Oss uit nog zo’n 20 kernen van uiteenlopende grootte en een flink buitengebied. In mijn werk hou ik met dingen bezig als bestemmingsplannen voor kernen en het buitengebied, gebiedsvisies, woningbouwverkenningen, landschapsontwikkeling, leefbaarheidsvraagstukken,  ontwikkelingen in de agrarische sector en waterveiligheid. Inderdaad, lekker divers werk waar ik veel plezier in heb. In de gemeente Oss doet zich de bijzondere situatie voor dat er zowel krimp als groei is. De stad Oss en sommige (grotere) kernen groeien nog, terwijl in andere kleinere kernen de krimp begonnen is. Vragen over leefbaarheid, behoud van voorzieningen en het toekomstbestendig maken van woningen en kernen zijn dan ook erg actueel.

Wat kom je in Ulrum doen/wat kun je voor Ulrum betekenen?
Ik heb erg veel zin om naar Ulrum te komen en mezelf een week lang onder te dompelen in het dorp. Daarbij wil ik graag meedenken bij vraagstukken die spelen, en ook mijn eigen kennis en ervaringen inbrengen. Natuurlijk kunnen Osse of Oosterhoutse ideeën nooit 1 op 1 overgenomen worden. Aanpak en ideeën moeten altijd rekening houden met de lokale context en cultuur.

Mezelf een beetje kennende wil ik veel te veel doen in één week. Maar de opgaven waar ik denk zeker wat toe te kunnen voegen  zijn de functionele kant van de ruimtelijke visie, de Noorderstraat, het opplussen van woningen en welke eisen dat ook stelt aan de openbare ruimte. Mijn afstudeeronderzoek ging namelijk over de toegankelijkheid van de openbare ruimte.

Maar ik wil niet alleen komen brengen, ik wil ook komen halen. Ik ben erg benieuwd naar de manier waarop de inwoners van Ulrum omgaan met de opgaves die ze op zich af zien komen. Hoe gaan zij om met vraagstukken als krimp en het levensloopbestendig maken van de bestaande woningvoorraad? Hoe verenigen zij zich en werken zij samen? Hoe anders is de Groningse cultuur en context ten opzichte van de Brabantse?

Naast al die serieuze zaken ben ik overigens ook gewoon prima aanspreekbaar voor een praatje over allerlei andere onderwerpen. Zo heb ik een erg grote en brede interesse in muziek en kan ik na een jaar verbouwen ook aardig meedenken bij klusvraagstukken ;). Wil je me spreken, bel (06-28158835) of mail me dan gerust.

Tags: , , , , , , , ,

Er zijn nog geen reacties.

Plaats een reactie!