DEEL& Ulrum

Ulrum is een dorp in de gemeente De Marne waar de demografische veranderingen duidelijk voelbaar en ook zichtbaar zijn. De komende twee jaar gaan we aan de slag om van Ulrum een toekomstbestendig dorp te maken. Een toekomstbestendig dorp is een dorp dat is afgestemd op de behoeften van de bewoners.  De komende twee jaar kijken we samen met bewoners, ondernemers, de woningstichting, de gemeente en vele andere partijen en deskundigen naar de mogelijkheden die dit voor De Marne biedt. Nu eens niet door van buitenaf naar de leefomgeving te kijken; maar van binnenuit; door samen aan het dorp te werken en in het dorp aan de slag te gaan met de mensen die daar wonen, werken en leven. Ondersteund door een bont gezelschap van deskundigen gaan we met concrete panden en locaties aan de slag met gezamenlijk geformuleerde doelen.  Al doende ontwikkelen we een aanpak; we bekijken ter plekke waar de kansen liggen. Een unieke mogelijkheid om te kijken hoe we in Ulrum, en daarmee ook in andere dorpen, op lokaal niveau, een prettige, leefbare omgeving kunnen houden en creëren.  Het project gaat uit van de krachten van Ulrum, speelt in op bij de regio passende kansen en zoekt daarnaast naar de verbinding en synergie met partijen en programma’s binnen en buiten Groningen.

Opgaven

Tags:

Er zijn nog geen reacties.

Plaats een reactie!