Ulrum te voet (3)

168

Op maandag 16 juni komt Petra de Braal weer naar Ulrum. Net na twaalven laat ik haar binnen in pand Luth. Ze heeft meteen een volle agenda. Een overleg met DL, een gesprek met mensen van gemeente De Marne en daarna spreek ik haar. Rond half 4 praat Petra me bij over het project en over de enorme klus die geklaard moet worden. Ondersteuning in welke vorm dan ook is zeer welkom. We spreken af dat Saxion-studenten in september een bijdrage leveren. Op dit moment liggen er urgente vragen over zorg en duurzame energie.

192

 

Dan op weg naar Enschede. Ik kijk terug op drie bijzondere dagen. Wandelend door het dorp en de omgeving heb ik een eerste indruk gekregen van de waarden van Ulrum. Ik ben benieuwd of die indruk een klein beetje overeenkomt met de beleving van de Ulrummers zelf. Ik zie niet wat er allemaal verdwenen is uit het dorp en ik ken de mensen en hun levensgeschiedenissen niet. Dat maakt het erg moeilijk voor een buitenstaander om een inschatting te maken van wat er speelt in en rond het dorp.

Wandelend naar Leens raakte ik in gesprek met de heer Klaas T. Noordhuis, eigenaar van de oude notariswoning OosterHouw en van de prachtige tuin bij het huis. Hij vertelde mij een intrigerend verhaal. Ik moet binnenkort ook echt eens uit gaan zoeken wat onze verre-familierelatie is.

Kortom: Ulrum houdt mij nog wel even bezig!

 

240

Tags: , , , , ,

Er zijn nog geen reacties.

Plaats een reactie!