Gebruiksaanwijzing

Het project: DEEL& Ulrum
Ulrum toekomstbestendig maken samen met de mensen die er wonen, werken en leven.
meer over DEEL& Ulrum

Blog DEEL& Ulrum
DEEL& Ulrum vindt plaats in Ulrum. Bewoners, deskundigen, bedrijfsleven en overheden zetten samen de schouders onder het project. Tijdens het project zullen deelnemers een aantal panden in Ulrum tijdelijk bewonen en tegelijkertijd meewerken aan DEEL& Ulrum. Zo wordt Ulrum zelf een creatief broeinest en op dit blog komt dat allemaal samen. De inhoud van en het idee achter het blog wordt dus door de betrokken partijen zelf bepaald. Het blog blijft daarmee (net als het project DEEL& Ulrum) constant in ontwikkeling. Het project gaat januari 2014 van start. Vanaf dan zijn er regelmatig blogbijdragen.

Blogonderdeel: de opgaves
DEEL& Ulrum focust op drie opgaves: functieverandering, opplussen en ruilverkaveling.
Functieverandering. Door het verdwijnen van voorzieningen is er leegstand ontstaan in Ulrum. Er wordt gezocht naar oplossingen zodat er een nieuwe invulling kan worden gegeven aan de panden.
Opplussen. Samen met particuliere woningbezitters, lokale ondernemers en woningstichting Wierden en Borgen wordt er gewerkt aan de verduurzaming van de woningen in Ulrum.
Ruilverkaveling. Woningen of andere panden (zoals winkels) met onvoldoende kwaliteit worden gesloopt en daarvoor in de plaats worden duurzame (corporatie)woningen ontwikkeld die passen bij de huidige tijd.

Blogonderdelen panden en gasten
Bij Deel& Ulrum staan een aantal panden centraal. De eerste panden zijn bekend:
Kerkstraat 12
Noorderstraat 11-15
Er wordt aan de panden gewerkt en er gaan gasten wonen die elk hun eigen expertise meenemen.

Blogonderdeel verslagen
Bij de verslagen staat wat er gebeurt in het project. Nieuwsberichten, maar bovenal verslagen van (tijdelijke) bewoners van Ulrum die graag hun visie op het dorp willen delen.

DEEL& Ulrum is een project dat wordt vormgegeven door iedereen die eraan meewerkt. Dat betekent dat het project constant in ontwikkeling blijft en daarmee ook het blog. Onderdelen die tijdens het project ontstaan, kunnen aan het project worden toegevoegd.

Meedoen en contact
Heb je zelf ideeën, inspiratie of onontbeerlijke informatie over een toekomstbestendig Ulrum. Maak je foto’s in en om Ulrum, schrijf je over Ulrum, wil je meewerken of heb je een visie op de toekomst van Ulrum… wij horen het graag. Deel ze met ons via info@deelnulrum.nl.  Heb je vragen of wil je informatie opvragen? Neem dan ook contact met ons op via e-mail.