Over DEEL&Ulrum

Ulrum is een dorp in de gemeente De Marne waar demografische veranderingen duidelijk voelbaar en ook zichtbaar zijn. De komende twee jaar gaan de bewoners van Ulrum zelf aan de slag om van Ulrum een toekomstbestendig dorp te maken.

Ulrum toekomstbestendig
Een toekomstbestendig dorp is een dorp dat is afgestemd op de behoeften van de bewoners.  De komende twee jaar kijken we samen met bewoners, ondernemers, de woningstichting, de gemeente en vele andere partijen en deskundigen naar de mogelijkheden die dit voor De Marne biedt. Nu eens niet door van buitenaf naar de leefomgeving te kijken; maar van binnenuit; door samen aan het dorp te werken en in het dorp aan de slag te gaan met de mensen die daar wonen, werken en leven.

De aanpak van DEEL& Ulrum  
Ondersteund door een bont gezelschap van deskundigen, professionals en ervaringsdeskundigen, gaan we met concrete panden en locaties aan de slag met gezamenlijk geformuleerde doelen: functieverandering, opplussen en ruilverkaveling.
Al doende ontwikkelen we een aanpak; we bekijken ter plekke waar de kansen liggen. Een unieke mogelijkheid om te kijken hoe we in Ulrum, en daarmee ook in andere dorpen, op lokaal niveau, een prettige, leefbare omgeving kunnen houden en creëren.  Het project gaat uit van de krachten van Ulrum, speelt in op bij de regio passende kansen en zoekt daarnaast naar de verbinding en synergie met partijen en programma’s binnen en buiten Groningen.

Blog
Op dit blog staan onder andere oproepen om te mee te doen, verhalen van betrokkenen bij het project (bewoners, deskundigen, creatieven, ondernemers, de woningstichting) en verslagen van de voortgang van het project.

Contact/participeren
Wil je meedoen, ideeën aandragen of informatie opvragen, benader ons dan via: info@deelnulrum.nl.

Partners
Stichting Ulrum 2034, Provincie Groningen, Gemeente De Marne en Wooncorporatie Wierden & Borgen zijn als partner bij het project betrokken.