Search results: opplussen

Verslag informatieavond over ‘Opplussen in Ulrum’ 23 maart

We hebben van Woningstichting Wierden en Borgen een verslag ontvangen over 23 maart. ‘De informatieavond op 23 maart gaf een beeld van wat er het afgelopen jaar gebeurd is in het kader van opplussen in Ulrum en gaf tegelijk een vooruitblik op wat er nog allemaal te gebeuren staat. De avond werd door Hans van […]

23 maart informatiebijeenkomst opplussen

Wierden en Borgen heeft besloten ruim 90 huurwoningen in Ulrum te gaan opplussen, in combinatie met groot onderhoud. De directie kiest voor een aanpak die past bij de bewoners, de woningen en bij Ulrum als geheel. De keuzes zijn het resultaat van een uitgebreid,  inspirerend traject van onderzoek en gesprekken met bewoners! tweede proefwoning met […]

praatavond duurzaamheid en opplussen

29 januari vond er een Praatavond over Duurzaamheid en Opplussen plaats. Jan Hink van Energie Initiatief De Marne deed verslag. Een kleine greep uit wat hij schreef: “Twaalf mensen zaten op deze avond rond de tafel in het kantoor van Ulrum 2034 om te praten over de mogelijkheden op energiegebied voor Ulrum. Mensen uit heel […]

Opplussen in Ulrum

De afgelopen week zijn we een paar dagen op bezoek geweest bij Ulrum en zijn bewoners. Wij hebben ons verdiept in de opgave ‘Opplussen’. Dat houdt heel concreet in: hoe pas je je woning aan zodat je er oud kunt worden. Daarvoor hebben we een aantal (huur)woningen bekeken en de bewoners gesproken. De afspraken met […]

Stap voor stap opplussen

De 3e en laatste sessie in Ulrum stond in het teken van het opplussen van de woningvoorraad. Ulrum wil de woningen in het dorp toekomstbestendig maken door te investeren in duurzaamheid en het levensloopgeschikt maken van woningen. Delen van de woningvoorraad zijn verouderd of niet meer passend bij de eisen van deze tijd. Op dit […]

OPGAVE 2: Opplussen

Opplussen: duurzame opwaardering van particuliere woningen en een ander aanbod aan sociale woningen is een belangrijk aandachtspunt. Delen van de woningvoorraad zijn verouderd en passen niet meer bij de wooneisen van nu. Nieuwe woongeneraties hebben nieuwe wensen. Verder is  de woningvoorraad niet aangepast aan de vergrijzende bevolking. Ulrumse woningen worden samen met particuliere woningbezitters, lokale […]

blij met de aanbouw

Leuke aandacht in de Ommelander Courant voor de resultaten van het opplussen. (klik op het artikel om het te vergroten)  

afbraak en herbouw noorderstraat 35 en 37 voor verbetering woonkwaliteit

Samenwerking tussen stichting ulrum 2034 Woningstichting Wierden & Borgen en gemeente De Marne maakt het mogelijk om aan de doorgaande route in ulrum twee panden noorderstraat 35 en 37 te vervangen door levensloopbestendige huurwoningen. Dit om te zorgen dat het dorpscentrum mooier en beter bewoonbaar wordt en blijft. Dit gebeurt in het kader van het […]

opplusinterview meneer Van Westendorp

Het opplussen is in volle gang. Hoe is het de opplussers vergaan? We vragen het meneer Westendorp. Wat heb je laten doen aan je huis? We hadden in de tuin een garage staan. Die had ik in gebruik als atelier waar ik ook veel dingen opsloeg. Dat hebben we in tweeën gedeeld. Mijn vrouw heeft […]

opplusinterview mevrouw Pruim

Het opplussen is in volle gang. Hoe is het de eerste opplussers vergaan? Wat heb je laten doen aan je huis? “We hebben onze garage verbouwd en daar hebben we een slaapkamer van gemaakt. Er is een stukje aangebouwd en het is nu een mooie grote ruimte. Het staat er inmiddels al een jaar. We […]