Tag Archives: functieverandering

denk mee over leegstand in Ulrum

In het onderdeel WERK& Ulrum wordt gekeken naar de toekomstige leegstand in Ulrum. We zoeken zo’n tien bewoners die daarover (voor langere tijd) willen meedenken, het liefst mensen uit verschillende delen van het dorp. lees de PDF met de complete oproep

Continue Reading

even voorstellen: het team van de Hanzehogeschool

Een team van studenten van de Hanzehogeschool gaat plannen voor de Oude Centrale Bakkerij in kaart brengen. We hebben ze gevraagd zich even voor te stellen. “Onze projectgroep bestaat uit vijf leden, te weten: Ewout van Oorde, Sander Baas, Wouter Boltjes, Jack Ansing en Daniël Huizinga. Wij volgen de specialisatie ‘Herontwikkeling Bestaand Gebouw’ aan de […]

Continue Reading

studenten brengen (plannen voor) oude Centrale Bakkerij in beeld

Binnenkort ontvangen we vijf studenten van de Hanzehogeschool in Ulrum. De studenten van de opleiding Specialisatie Herontwikkeling Bestaand Gebouw  aan de Hanzehogeschool in Groningen werken vanaf komende week een half jaar aan het in beeld brengen van de mogelijkheden van de oude Centrale Bakkerij aan de H. Scholtestraat. herbestemmingsverkenning In het eerste kwartaal maken de […]

Continue Reading

de opgaves van DEEL& Ulrum

Er wordt binnen DEEL& Ulrum gewerkt aan concrete opgaves op drie gebieden: functieverandering, opplussen en ruilverkaveling. functieverandering Ulrum heeft te maken met leegstand en verdwijnende voorzieningen. Er wordt naar nieuwe oplossingen gezocht. De oude dorpskern van Ulrum, met name de Noorderstraat, kan aantrekkelijk zijn voor kleine of andere soorten ondernemers en kleinschalige bedrijven. lees meer […]

Continue Reading