Tag Archives: opgaves

de opgaves van DEEL& Ulrum

Er wordt binnen DEEL& Ulrum gewerkt aan concrete opgaves op drie gebieden: functieverandering, opplussen en ruilverkaveling. functieverandering Ulrum heeft te maken met leegstand en verdwijnende voorzieningen. Er wordt naar nieuwe oplossingen gezocht. De oude dorpskern van Ulrum, met name de Noorderstraat, kan aantrekkelijk zijn voor kleine of andere soorten ondernemers en kleinschalige bedrijven. lees meer […]

Continue Reading