Tag Archives: test

OPGAVE 1: Functieverandering

Ulrum heeft te maken met leegstand en verdwijnende voorzieningen, onder andere doordat gemeente De Marne winkelvoorzieningen in Leens concentreert. Er moet naar nieuwe oplossingen worden gezocht. De oude dorpskern van Ulrum, met name de Noorderstraat, kan aantrekkelijk zijn voor kleine of andere soorten ondernemers en kleinschalige bedrijven. Nieuwe functies Om de gebouwen nieuwe functies te […]

Continue Reading

OPGAVE 2: Opplussen

Opplussen: duurzame opwaardering van particuliere woningen en een ander aanbod aan sociale woningen is een belangrijk aandachtspunt. Delen van de woningvoorraad zijn verouderd en passen niet meer bij de wooneisen van nu. Nieuwe woongeneraties hebben nieuwe wensen. Verder is  de woningvoorraad niet aangepast aan de vergrijzende bevolking. Ulrumse woningen worden samen met particuliere woningbezitters, lokale […]

Continue Reading

OPGAVE 3: Ruilverkaveling

Ruilverkaveling kan worden toegepast op sterk verouderde particuliere woningen die niet voldoen aan de huidige eisen. Het is niet realistisch te verwachten dat alle panden kunnen worden opgeplust. Ruilconstructie In de praktijk komt het voor dat woningstichting Wierden en Borgen een woning sloopt terwijl er particuliere woningen van mindere kwaliteit te koop staan. We gaan […]

Continue Reading

DEEL& Ulrum

Ulrum is een dorp in de gemeente De Marne waar de demografische veranderingen duidelijk voelbaar en ook zichtbaar zijn. De komende twee jaar gaan we aan de slag om van Ulrum een toekomstbestendig dorp te maken. Een toekomstbestendig dorp is een dorp dat is afgestemd op de behoeften van de bewoners.  De komende twee jaar […]

Continue Reading