Tag Archives: zorg

Ulrum te voet (3)

Op maandag 16 juni komt Petra de Braal weer naar Ulrum. Net na twaalven laat ik haar binnen in pand Luth. Ze heeft meteen een volle agenda. Een overleg met DL, een gesprek met mensen van gemeente De Marne en daarna spreek ik haar. Rond half 4 praat Petra me bij over het project en […]

Continue Reading

gezocht: deskundige op het gebied van mobiele zorgunits

Deel& Ulrum is op zoek naar informatie over / ervaringen met mobiele zorgunits. Binnen DEEL& Ulrum wordt gekeken naar kansen voor de toekomst van Ulrum. Daarbij wordt ook gekeken naar wat de mogelijkheden zijn voor het behouden van een goed niveau van zorg binnen het dorp. We willen in het kader daarvan de mogelijkheden van […]

Continue Reading

Stap voor stap opplussen

De 3e en laatste sessie in Ulrum stond in het teken van het opplussen van de woningvoorraad. Ulrum wil de woningen in het dorp toekomstbestendig maken door te investeren in duurzaamheid en het levensloopgeschikt maken van woningen. Delen van de woningvoorraad zijn verouderd of niet meer passend bij de eisen van deze tijd. Op dit […]

Continue Reading

foto’s opening infocentrum

Een kleine fotoimpressie van de opening van het Infocentrum. Hier en daar een beetje wazig of bewogen. Het was druk en gezellig en daar zal dat vast door komen. Meer volgt!

Continue Reading

Droomsessie gaat DörpsZörg Ulrum mee vormgeven

Het afgelopen voorjaar werd binnen de Stichting Ulrum 2034 de werkgroep DörpsZörg opgericht. De transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving vraagt om een aanpak. In Ulrum wacht menniet lijdzaam af en wil men de zorg slimmer gaan organiseren en daardoor de zelfredzaamheid vergroten. Met het verdwijnen van vele voorzieningen wordt het voor de steeds ouder wordende […]

Continue Reading