plannen Terpen- en Wierdenland, een verhaal in ontwikkeling

Eerder was op het blog te lezen  dat ‘Terpen- en Wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’ naar Ulrum komt. Onderstaand legt de projectgroep uit wat de plannen zijn.

Op zoek naar het unieke verhaal van Ulrum
In het project ‘Terpen- en Wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’ wordt het verhaal van Ulrum verteld en zichtbaar gemaakt. Dit wordt gedaan door archeologisch en landschappelijk onderzoek, maar ook door uitvoeringswerk in het dorp.

fotografie jonathan andrew

Op 29 januari is een startbijeenkomst gehouden waarin het project is toegelicht aan leden van de verschillende werkgroepen van project 2034 en aan vertegenwoordigers van historische verenigingen. Om erachter te komen wat specifiek voor Ulrum is hebben wij een aantal onderzoeksvoorstellen die zowel archeologisch als landschapshistorisch worden onderzocht (zie ook de presentatie van die avond: presentatie terpen en wierdenlandschap startavond Ulrum).

fotografie jonathan andrew

Archeologisch onderzoek
Op archeologisch gebied willen wij graag een aantal boringen uitvoeren over de totale lengte van de dubbele wierde. Mans Schepers van het terpencentrum begeleidt deze boringen. De boringen worden gedaan op open plekken met een guts van 3cm doorsnede. Er hoeft dus niet gegraven te worden, maar zo kunnen we er wel achter komen hoe dik de wierde overal is en hoe de overgang tussen beide wierden in elkaar zit. Op onderstaande kaart is een schematische weergave van het boorplan te zien. Langs de rode lijnen zijn wij op zoek naar open plekken waar een boorgat gemaakt mag worden. Dit kan op een open plek, een stuk braakliggend grond of in iemands tuin. Weet je een goede locatie of ben je geïnteresseerd in deze boringen en wil je hierbij aanwezig zijn, dan horen we dit graag.

plattegrond ulrum terpen en wierden

Tijdens de bouw van de Asingahof in 1995 zijn er meerdere objecten gevonden. Deze vondsten zijn opgeslagen maar nooit verder onderzocht. Ook deze vondsten worden onderzocht. Mogelijk hebben je ouders of jijzelf ouders ook nog archeologische vondsten, vensterbankvondsten zoals wij deze noemen. Heb je dus nog archeologische vondsten op de vensterbank, in de vitrinekast of op zolder liggen, neem dan contact met ons op.
Voor beide onderdelen worden nog een aantal dagen gepland waarbij de boringen worden verricht, en de vondsten worden bekeken.

fotografie jonathan andrew

Landschapshistorisch onderzoek
De (landschappelijke) historie van Ulrum wordt onderzocht door Jeroen Wiersma van het Kenniscentrum landschap. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de ontwikkeling van de dorpswierden en huiswierden op de kwelderwallen, de Asingaborg en de ontwikkeling van Ulrum zelf in een aantal perioden.
Oftewel hoe heeft de wierde eruitgezien toen er voor het eerst mensen woonden, en hoe heeft het dorp zich ontwikkeld, wat is er op agrarisch gebied gebeurd en welke ambachten werden allemaal in Ulrum uigevoerd? Heb je informatie over deze onderwerpen of een verhaal over een specifieke plek in het dorp laat dit dan weten aan Jeroen Wiersma.

fotografie jonathan andrew

Dorpsaanpak
Een ander onderdeel van het project Terpen en Wierdenland is de dorpsaanpak. In dit onderdeel wordt samen met het project 2034 en de verschillende werkgroepen opgetrokken om te kijken hoe het project Terpen en  Wierdenland aanlsuit op bestaande maatregelen. Hierbij valt te denken aan de ruimtelijke visie, het aanpakken van het Asingapark of het realiseren van een dorpsommetje.

fotografie jonathan andrew

Houdt de website van DEEL& Ulrum in de gaten voor meer informatie en de data wanneer de boringen en vondsten worden uitgevoerd.

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Petra de Braal (info@deelnulrum.nl) of Geert Schoemakers (Landschapsbeheer Groningen, g.schoemakers@landschapsbeheergroningen.nl  of tel: 050 – 5345199).

Graag tot ziens, Projectgroep ‘Terpen- en Wierdenland’

(bovenstaande foto’s zijn van Jonathan Andrew)

Tags: , , , ,

Er zijn nog geen reacties.

Plaats een reactie!